Michaela SniegonováCacorkaZlobivá holkaMatej hlozekDragoMiroslava SzabováwolfievixLukáš.BRXdanda333maru svecovaMartina00mikimalyboboUJONikyssimondandaKetyJanickammarrylenkFuzi je Noob

1. Základní pravidla

 • Při registraci je zájemce povinen uvést reálnou e-mailovou adresu, na níž přijímá elektronickou poštu.
 • Registrovaným uživatelem se může stát každý, kdo souhlasí s uvedenými podmínkami. 
 • Uživatel se zavazuje nevyužívat tento portál ke komerčním účelům, nespamovat, atd...
 • Registrací uživatel souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o platné ochraně osobních údajů. Uživatel dále uděluje souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze provozovatele a se zasíláním informací o akcích provozovatele.
 • Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě. Výjimku tvoří pouze data výherců (jméno, adresa a kontaktní informace), která jsou předána sponzorovi soutěže za účelem zaslání výhry.
 • Uživatel se zavazuje vkládat do svého profilu a ostatních sekcí portálu pouze fotografie, ke kterým vlastní autorská práva.
 • Je zakázáno přidávat do profilu a ostatních sekcí portálu jakékoliv fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy a zákony ČR (např. fotografie propagující rasismus, fašismus, komunismus nebo jiné hnutí směřující k potlačování základních práv a svobod občanů, pornografické fotografie apod.).
 • Profilová fotka se nesmí shodovat ani výrazně podobat fotografii/obrázku užívaného administrátory.
 • Provozovatel portálu nenese odpovědnost za údaje a fotografie poskytnuté samotnými uživateli, taktéž nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživatele.
 • Uživatel nesmí v příspěvcích používat vulgární nebo urážlivé výrazy, sexualní výrazy, propagovat rasismus, fašismus nebo jiné hnutí směřující k potlačování základních práv a svobod občanů, vyzývat k používání násilí nebo podporovat rasovou, třídní, náboženskou či jinou společenskou nesnášenlivost.
 • Uživatel je seznámen s tím, že informace, které mu budou posílány na jím uvedený e-mailový účet, mohou mít povahu obchodního sdělení a pro tyto účely uživatel udílí provozovateli ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, s takovýmto postupem souhlas.
 • Registrací uživatel souhlasí s občasným zasílám reklamních sdělení.
 • V případě jakéhokoli útoku na server provozovatel nenese odpovědnost za data uložená na portálu.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek.